Ammonici
 
Encyklopedia PWN
Ammonici,
starożytny lud, który w II tysiącleciu p.n.e. osiedlił się na wschód od Jordanu;
posługiwali się językiem semickim z grupy północno-zachodniej; ok. 1200–1000 p.n.e. Ammonici zaczęli tworzyć wokół swej stolicy, Rabbat Ammon, formy państwowości; za panowania Salomona państwo Ammonitów stało się wasalem królestwa izraelskiego, później przypuszczalnie odzyskało niezależność; w IX w. p.n.e. pod panowaniem Aramu-Damaszku, w VIII w. — królestwa Judy, pod koniec VIII w. — Asyrii; do końca VII w. Ammonici przeżywali okres rozkwitu; po kampanii Nabuchodonozora wcieleni do babilońskiego systemu prowincji; pod koniec II w. n.e. wymieszali się z ludnością miejscową.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia