Amigos de Polonia
 
Encyklopedia PWN
Amigos de Polonia, Sociedad de Amigos de Polonia, Towarzystwo Przyjaciół Polski,
towarzystwo powołane do życia 1933 w Meksyku przez grupę intelektualistów meksykańskich, reprezentujących instytucje nauk. i kult., m.in.: Meksykańskie Tow. Geografii i Statystyki, Uniw. Nar. w Meksyku, Akad. Historii i Geografii, Akad. Umiejętności „Antonio Alzate”, Ateneum Nauk i Sztuk Pięknych, Państw. Biura Współpracy Intelektualnej;
celem było przybliżenie kultury pol. w Meksyku i wspieranie inicjatyw przybliżenia kultury meksyk. w Polsce; podstawową formą działalności było organizowanie publicznych wykładów, prelekcji, zapraszanie osób z Polski; towarzystwo blisko współpracowało z poselstwem pol. w Meksyku, szczególnie w okresie II wojny światowej; jego członkowie pomagali w propagowaniu sprawy pol., w udzielaniu pomocy uchodźcom pol. w Meksyku; zaprzestało działalności po wycofaniu przez władze meksyk. uznania dla rządu RP na uchodźstwie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia