Ameryka Północna. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Ameryka Północna. Ludność.
W 1950–2008 liczba ludności Ameryki Północnej wzrosła ponad dwukrotnie — do 528 mln mieszkańców (ok. 7,9% ludności świata); zróżnicowany przyrost naturalny: 6‰ w Kanadzie, Kubie, USA, 27–23‰ w Gwatemali, Haiti, Hondurasie; średnia gęstość zaludnienia 22 mieszkańców na km2 (Kanada — ok. 3 mieszkańców na km2, Belize ok. 13 mieszkańców, Barbados 619 mieszkańców, Bermudy 1226 mieszkańców); znaczne obszary bezludne, zwłaszcza na północy; przeciętna długość życia w Kanadzie nieco ponad 80 lat, na Kajmanach niespełna 80, w USA prawie 78, a najkrótsza na Haiti niecałe 53 lata; w strukturze wiekowej Ameryki Środkowej duży udział dzieci (do 14 lat) — Haiti 43% populacji, mały udział osób starszych (powyżej 64 lat) — Nikaragua 3%; w Kanadzie i USA niewielki udział dzieci (18–21%), a znaczny osób starszych (12–13%); ponad 3/4 ludności mieszka w miastach; 2005 były 3 zespoły miejskie ponad 10 mln mieszkańców (Meksyk — ok. 22 mln, Nowy Jork–Newark 18,8 mln, Los Angeles–Long Beach–Santa Ana 17,7 mln), 4 zespoły 5–10 mln mieszkańców (Chicago, Miami, Filadelfia, Toronto) i 43 zespoły miejskie o liczbie ludności od 1 do 5 mln.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia