Aleksander III Romanow
 
Encyklopedia PWN
Aleksander III Romanow, ur. 10 III 1845, Petersburg, zm. 1 XI 1894, Liwadia (Krym),
cesarz ros. od 1881, syn Aleksandra II Romanowa;
środkami policyjnymi (Ochrana) starał się umocnić pozycję szlachty i samowładztwo carskie; wprowadził tzw. kontrreformy (szczególnie dotkliwe w dziedzinie oświaty) i akcję rusyfikacyjną wobec wszystkich nieros. narodów imperium (w Królestwie Pol. wzrost ucisku nar. pod rządami generała-gubernatora I. Hurki); za jego panowania w Rosji — rozwój wielkiego przemysłu i wzrost liczebny klasy robotniczej; w polityce zagranicznej, wobec sprzeczności polit. i ekon., pogorszenie stosunków z Niemcami i stopniowe zbliżenie z Francją, zakończone zawarciem sojuszu 1891–93.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia