Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
 
Encyklopedia PWN
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
(AWF), największa w Polsce uczelnia akademicka w dziedzinie kultury fizycznej.
Powstała 1929, na mocy decyzji J. Piłsudskiego, jako wojsk. szkoła zawodowa — Centralny Inst. Wychowania Fiz., w wyniku połączenia Centralnej Szkoły Wojsk. Gimnastyki i Sportu w Poznaniu (zał. 1921) i Państw. Inst. Wychowania Fiz. w Warszawie (zał. 1925); 1935 nadano jej imię Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, a 1938 przekształcono w wojsk. szkołę akademicką pod obecną nazwą. Podczas okupacji niem. prowadziła tajne nauczanie; 1946 reaktywowana; 1949–90 uczelnia nosiła imię gen. Karola Świerczewskiego; 1991 przywrócono jej nazwę: AWF Józefa Piłsudskiego. Kształci studentów na 2 wydziałach: Wychowania Fiz. i Rehabilitacji; prowadzi studia zawodowe i magisterskie; posiada Centrum Medycyny Sportu oraz Centralną Bibliotekę i Ośr. Informacji Nauk. Kultury Fizycznej. Jest także ważnym ośrodkiem sportu (działa tu klub sport. AZS–AWF). 1970 utworzono filię AWF w Białej Podlaskiej; 1984 powołano Inst. Wychowania Fiz. i Sportu AWF w Łodzi (1991 włączony do Uniw. Łódzkiego).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia