Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 
Encyklopedia PWN
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej,
najstarsza uczelnia pedag. w Polsce,
powstała 1922 w Warszawie pod nazwą Państw. Inst. Pedagogiki Specjalnej z połączenia Państw. Inst. Fonetycznego (zał. 1920 przez T. Benniego) z Seminarium Pedagogiki Specjalnej (zał. 1921 przez M. Grzegorzewską); był to zakład kształcenia i dokształcania nauczycieli i wychowawców dzieci niepełnosprawnych, a zarazem placówka nauk.-badawcza i usługowa w zakresie bezpośredniej pomocy dzieciom upośledzonym; autorką koncepcji programowo-organizacyjnej i wieloletnią dyr. (1922–67) Inst. była M. Grzegorzewska; 1970 placówka otrzymała status wyższej szkoły nauczycielskiej; od 1973 uczelnia akademicka, 1976 zmiana nazwy na Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej; od 2000 pod obecną nazwą; kształci nauczycieli, wychowawców i pracowników socjalnych na potrzeby ludzi specjalnej troski, gł. w dziedzinie pedagogiki specjalnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia