Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 
Encyklopedia PWN
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
jednostka rządowa, z siedzibą w Warszawie,
utworzona 1993 w celu wspierania inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spoż. i usługach, działająca na rzecz poprawy struktury agrarnej, tworzenia nowych miejsc pracy w rolnictwie, rozbudowy infrastruktury techn. na wsi, doradztwa roln., oświaty i in.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia