Afrykański Kongres Narodowy
 
Encyklopedia PWN
Afrykański Kongres Narodowy, ang. African National Congress (ANC),
partia polit. w RPA; zał. 1912 pod nazwą Południowoafryk. Tubylczy Kongres Nar. jako organizacja walcząca z dyskryminacją rasową w Związku Południowej Afryki (od 1961 RPA).
Walczył z apartheidem (do 1990 także walka zbrojna); 1960–90 zdelegalizowany (represje, procesy przywódców, m.in. N. Mandeli); popierany przez OJA i tzw. państwa frontowe Afryki Południowej oraz (do lat 80.) przez ZSRR i in. eur. kraje komunist.; od II wojny światowej współpraca z Południowoafryk. Partią Komunist., SACP (jej członkowie stanowią ok. 90% kierowniczych kadr ANC); pod kierownictwem Mandeli (do 1991 wiceprzewodniczący, 1997–2007 przewodniczący ANC) prowadził negocjacje z rządem na temat przyszłego ustroju RPA, dążąc do przekształcenia RPA w wielorasowe państwo demokr., rządzone przez przedstawicieli afryk. większości; od 1987 ANC konfrontacja zbrojna z Partią Wolności Inkatha; 1994 ANC zwyciężył w wyborach parlamentarnych (62,6%) i prezydenckich (N. Mandela), po których utworzył rząd koalicyjny z Inkathą oraz początkowo z Partią Nar.; 1999 (prez. T. Mbeki), 2004 i 2009 (prez. J. Zuma) ponowna wygrana w wyborach; 2008 sympatycy Mbekiego opuścili ANC i powołali Kongres Ludu (CoPe).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia