Administracja Apostolska Łemkowszczyzny
 
Encyklopedia PWN
Administracja Apostolska Łemkowszczyzny,
1934–47 jednostka adm. Kościoła greckokatol. w Polsce;
obejmowała 9 zachodnich dekanatów (121 parafii), wyodrębnionych organizacyjnie z unickiej eparchii przemyskiej; podlegała bezpośrednio watykańskiej Kongregacji Kościołów Wsch.; zadaniem Administracji Apostolskiej Łemkowszczyzny, projektowanej jako biskupstwo misyjne, było przeciwdziałanie ekspansji prawosławia na terenie Łemkowszczyzny; własne plany z utworzeniem Administracji wiązały władze pol. oraz środowiska staroruskie, liczące na ograniczenie wpływów nar. ruchu ukr. w lokalnym Kościele; kierownicy Administracji Apostolskiej Łemkowszczyzny: księża W. Masciuch (do 1934, starorusin), J. Medwecki (1936–41, starorusin), O. Małynowski (1941–45, Ukrainiec); po wyjeździe ostatniego administratora na Zachód, zarząd przejęło 3 wikariuszy generalnych, którzy pozostali na Łemkowszczyźnie do czasu wysiedleń 1947; siedzibą kurii Administracji Apostolskiej Łemkowszczyzny był początkowo Rymanów Zdrój, a od V 1938 — Sanok.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia