Adler Max
 
Encyklopedia PWN
Adler Max Wymowa, ur. 15 I 1873, Wiedeń, zm. 28 VI 1937, tamże,
austr. filozof, socjolog, prawnik;
teoretyk austromarksizmu; profesor uniwersytetu w Wiedniu; pracował gł. nad pogłębieniem filoz. podstaw marksizmu przez wykorzystanie dorobku neokantyzmu; także teoretyk państwa i demokracji, którą przeciwstawiał dyktaturze proletariatu; Rätsel der Gesellschaft (1936).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia