technikum
 
Encyklopedia PWN
technikum
[łac. < gr.],
w Polsce typ średniej, zaw. szkoły ponadgimnazjalnej;
nauka w zreformowanym 1999 t. trwa 3 lata dla absolwentów zasadniczych szkół zaw. lub 4 lata dla absolwentów gimnazjów; umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zaw. po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, co uprawnia także do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia