Szafraniec Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Szafraniec Stanisław z Pieskowej Skały, ur. 1525 lub 1530, zm. I 1598,
kasztelan biecki od 1569, sandomierski od 1576, wojewoda sandomierski 1581–87, wojski krak. od 1589, kalwin;
działacz ruchu egzekucyjnego, zwolennik wzmocnienia roli sejmików kosztem sejmu, niechętny Stefanowi Batoremu, obrońca Zborowskich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia