Salta
 
Encyklopedia PWN
Salta Wymowa,
m. w północno-zachodniej Argentynie, w Andach, na wys. ok. 1200 m, w dolinie rz. Lerma;
stolica prow. Salta; zał. 1582 przez Hiszpanów; podczas wojny o niepodległość Argentyny 1813 zwycięstwo gen. M. Belgrano nad wojskami hiszpańskimi. ważny ośrodek handl. regionu roln.; przemysł spoż., włók., chem., rafineria ropy naftowej; przez Saltę przebiega transandyjska linia kol. łącząca Argentynę z Chile; port lotn.; ośr. turyst.; 2 uniw. (zał. 1967 i 1972); liczne zabytki z okresu kolonialnego: pałac Cabildo (2. poł. XVII w.), z XVIII w.: klasztor S. Bernardo; kościół S. Francisco, kolegium Jezuitów i 3 domy mieszkalne (bogata dekoracja okien i balkonów).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Salta, widok miasta fot. T. Barucki/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia