pinetyzacja
 
Encyklopedia PWN
zmiana składu gatunkowego runa leśnego, podszytu i podrostu, spowodowana wprowadzeniem do siedlisk bogatych drzew iglastych (głównie sosen) lub wycięciem drzew liściastych z drzewostanów mieszanych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia