siedlisko
 
Encyklopedia PWN
siedlisko,
ekol. zespół warunków klimatycznych i edaficznych panujących w danym miejscu, które łącznie określają warunki istnienia określonych typów zbiorowisk roślinnych i związanych z nimi zgrupowań zwierzęcych;
siedlisko zwierząt, obejmujące również roślinność, określa się zazwyczaj mianem środowiska.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia