Marciniec Bogdan Józef
 
Encyklopedia PWN
Marciniec Bogdan Józef, ur. 4 II 1941, Secemin,
chemik;
od 1986 profesor UAM w Poznaniu (1988–90 rektor); od 1994 członek PAN; badania w dziedzinie chemii związków krzemoorg. i chemii związków metaloorg., zwłaszcza prace nad reaktywnością i mechanizmami reakcji kompleksów metali przejściowych oraz katalizą przebiegającą z ich udziałem; zajmuje się reakcjami hydrosililowania, metatezy i polimeryzacji olefin; autor lub współautor monografii: Hydrosililowanie (1981), Comprehensive Handbook on Hydrosilylation (1992), Progress in Organosilicon Chemistry (1995).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia