Korboński Stefan
 
Encyklopedia PWN
Korboński Stefan, pseud. Nowak, Zieliński i in., ur. 2 III 1901, Praszka k. Wielunia, zm. 23 IV 1989, Waszyngton,
polityk, działacz ruchu lud., adwokat;
1918 uczestnik walk o Lwów, 1921 — III powstania śląskiego; od 1930 w PSL „Wyzwoleniu”; 1931–39 w SL, następnie w SL „Roch”; 1939–40 czł. Rady Gł. Polit., 1940–41 — Polit. Kom. Porozumiewawczego; pełnomocnik ds. walki cywilnej: komendanta Gł. ZWZ (1941–42), delegata Rządu RP na Kraj (1942–43); 1943–44 kier. Oporu Społ. w Kierownictwie Walki Podziemnej; od 1943 zast. przewodniczący Społ. Kom. Antykomunist.; 1944–45 dyr. Dep. Spraw Wewn. Delegatury Rządu RP na Kraj, a w III–VI 1945 p.o. delegata Rządu na Kraj; 1945–47 w PSL (1946–47 czł. Rady Nacz., 1947 — NKW); 1947 poseł na sejm; zagrożony aresztowaniem przez władze komunist., przedostał się za granicę; od XI 1947 w USA; wielokrotnie przewodniczący Zgromadzenia Ujarzmionych Narodów Europy (ACEN); wspomnienia W imieniu Rzeczypospolitej (1954), W imieniu Kremla (1956), W imieniu Polski Walczącej (1963); ponadto Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939–1945 (1975); 1995 pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia