Karamzin Nikołaj M.
 
Encyklopedia PWN
Karamzin Nikołaj M., ur. 12 VII 1766, Michajłowka (gubernia samarska), zm. 3 VI 1826, Petersburg,
ros. pisarz i historyk;
1792 wydał opowiadanie Biednaja Liza, 1791–95 Piśma russkogo putieszestwiennika, uznawane za manifesty sentymentalizmu w literaturze ros.; początkowo liberał, z czasem stał się zwolennikiem szlacheckiego konserwatyzmu; otrzymał oficjalny tytuł cesarskiego historiografa; autor doprowadzonej do XVII w. Historii państwa rosyjskiego (t. 1–12 1816–29, wyd. pol. 1924–30), która dzięki barwnej udramatyzowanej narracji zyskała dużą popularność; całokształt poglądów na historię Rosji i na istotę samowładztwa zawarł w pracy Zapiska o driewniej i nowoj Rossii (1811).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia