jawajski język
 
Encyklopedia PWN
jawajski język,
język z rodziny austronezyjskiej (grupa indonezyjska) w środkowej i wschodniej części Jawy;
3 okresy rozwoju: starojawajski, zw. kawi (do XIII w.), z silnymi wpływami sanskrytu i języków ind., język bogatej literatury w piśmie kawi (pochodzenia ind.); średniojawajski (XIII–XVII w.), niedostatecznie zbadany; nowojawajski (od XVII w.), związany genetycznie z kawi; kilka odmian stylistyczno-leksykalnych, m.in. krama i ngoko; pod wpływem języka jawajskiego pozostaje współcz. język indonez. (bahasa indonesia); pismo łac. oraz własne pismo jawajskie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia