Ehrenkreutz Stefan
 
Encyklopedia PWN
Ehrenkreutz Stefan, ur. 13 X 1880, Łowicz, zm. 20 VII 1945, Wilno,
historyk prawa;
od 1918 organizator archiwów państw.; od 1920 profesor uniwersytetu w Wilnie (1939 rektor), od 1930 kier. Inst. Badań Europy Wschodniej w Wilnie; zajmował się dawnym prawem sądowym pol. i litew. oraz ustrojami państw Europy Wschodniej, pracował nad wydaniem Statutu litewskiego; działacz PPS, kilkakrotnie więziony przed I wojną świat., zwolennik J. Piłsudskiego; od 1930 i 1935 senator; zginął zamordowany przez NKWD; Stan badań nad statutami litewskimi (1924), Separatyzm, czy ciążenie Litwy ku Polsce po unii lubelskiej, w: Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków w Poznaniu (1925).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia