Batina
 
Encyklopedia PWN
Batina, Bātinah, fr. Batna,
m. w północno-wschodniej Algierii, u podnóża masywu Dżabal al-Auras, na wys. 1040 m.
Powstała z garnizonu wojsk., zał. 1844 przez Francuzów. ośr. handl. regionu uprawy zbóż i chowu owiec; przemysł włók., skórz., spoż.; węzeł drogowy; uzdrowisko klim.; uniw. (zał. 1978). W pobliżu Batiny ruiny staroż. miast Lambaesis (ob. Tazult) i Thamugadi (ob. Timkad), które zostało wpisane na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia