Alma Mater
 
Encyklopedia PWN
Alma Mater
[łac., ‘matka karmicielka’],
nazwa nadawana przez Rzymian wielu boginiom, zwłaszcza Ceres i Kybele; w średniowieczu metaforyczne określenie szkoły wyższej, zwłaszcza uniwersytetu;
pojawiło się po 1300 w dokumentach i przywilejach dotyczących m.in. uniw. w Paryżu i uniw. w Oksfordzie; 1401, w przywileju Władysława III Jagiełły, została tak nazwana wszechnica krak.; zwyczaj określania uniw. mianem A.M. utrwalił się w XV w.; powszechnie posługiwali się nim wychowankowie, wyrażając w ten sposób swój szacunek i przywiązanie do uczelni; współcześnie określenie A.M. jest używane w podobnym znaczeniu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia