„Zwiastun Górnośląski”
 
Encyklopedia PWN
„Zwiastun Górnośląski”,
czasopismo wyd. 1868–72 w Piekarach
zał. i wydawca T. Heneczek; „Zwiastun Górnośląski” powstał z inicjatywy bpa wrocł. A. Włodarskiego; służył utrzymaniu polskości na Śląsku; współpracownicy: m.in. K. Miarka (st.) i J. Ligoń; pod koniec lojalny wobec rządu pruskiego, co pozbawiło go czytelników.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia