„Tygodnik Rolników Obserwator”
 
Encyklopedia PWN
„Tygodnik Rolników Obserwator”,
czasopismo, wyd. od 1990 w Warszawie, do 1995 przez NSZZ RI „Solidarność”;
tematyka roln., gosp., społ. i polityczna.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia