Chrześcijańskie Zjednoczenie Zawodowe Rzeczypospolitej Polskiej
 
Encyklopedia PWN
Chrześcijańskie Zjednoczenie Zawodowe Rzeczypospolitej Polskiej (ChZZ),
centrala chrześc. związków zawodowych, powstała 1921 (tzw. Kongresówka);
powstała w poł. lat 30. w wyniku przystąpienia dzielnicowych central chrześc. związków zaw. do centrali (powstałej 1921), tzw. Kongresówki; należała do Międzynar. Zjednoczenia Chrześc. Związków Zaw.; najsłabsza liczebnie centrala związków zaw. w Polsce; głosiła program solidaryzmu; zwalczała klasowy ruch zaw.; pozostawała pod wpływami ChD; organ prasowy „Jedność Robotnicza”; gł. przywódcy: L. Gdyk, J. Chaciński, J. Puchałka; działało do 1939.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia