zwojowe

Encyklopedia PWN

błona fot. w postaci taśmy o szer. 62 lub 65 mm, zwinięta na szpulach na całej swej długości wraz z odcinkiem papieru ochronnego.
wzrok, zmysł wzroku, widzenie,
czynność zmysłowa polegająca na odbiorze informacji o środowisku zewnętrznym za pomocą promieniowania elektromagnetycznego w zakresie długości fal 380–790 nm;
drukujące maszyny, maszyny drukarskie, maszyny poligraficzne,
maszyny do drukowania odbitek na podłożu drukowym (papierze, tkaninie, folii metalowej lub z tworzywa sztucznego i in.).
materiały, na których otrzymuje się obrazy fotograficzne;
Eastman
[ị:stmən]
George Wymowa, ur. 12 VII 1854, Waterville (stan Nowy Jork), zm. 14 III 1932, Rochester,
amerykański przemysłowiec i wynalazca; założyciel firmy Kodak (Eastman Kodak Company);
zminiaturyzowana postać dokumentu wykonana metodą fot., rodzaj nośnika informacji, zawierającego z reguły dziesiątki lub setki mikroobrazów stron, czasopism, książek, map itp.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia