zwojowe

Encyklopedia PWN

błona fot. w postaci taśmy o szer. 62 lub 65 mm, zwinięta na szpulach na całej swej długości wraz z odcinkiem papieru ochronnego.
wzrok, zmysł wzroku, widzenie,
czynność zmysłowa polegająca na odbiorze informacji o środowisku zewnętrznym za pomocą promieniowania elektromagnetycznego w zakresie długości fal 380–790 nm;
drukujące maszyny, maszyny drukarskie, maszyny poligraficzne,
maszyny do drukowania odbitek na podłożu drukowym (papierze, tkaninie, folii metalowej lub z tworzywa sztucznego i in.).
materiały, na których otrzymuje się obrazy fotograficzne;
Eastman
[ị:stmən]
George Wymowa, ur. 12 VII 1854, Waterville (stan Nowy Jork), zm. 14 III 1932, Rochester,
amerykański przemysłowiec i wynalazca; założyciel firmy Kodak (Eastman Kodak Company);
zminiaturyzowana postać dokumentu wykonana metodą fot., rodzaj nośnika informacji, zawierającego z reguły dziesiątki lub setki mikroobrazów stron, czasopism, książek, map itp.;
anat. wewn. warstwa ściany gałki ocznej (oko);
ciemieniowy narząd, oko ciemieniowe,
pojedynczy narząd wrażliwy na światło, o budowie podobnej do oczu kręgowców;
proces wielokrotnej reprodukcji obrazu (znaków pisma, rysunków i in.) na podłożu drukowym: papierze, kartonie, tekturze, foliach metalowych i z tworzyw sztucznych (drukowa folia), szkle, porcelanie i in.
światłoszczelny pojemnik pozwalający na zakładanie znajdującego się w nim materiału światłoczułego do aparatu fot. w świetle dziennym;
pole odbiorcze, pole recepcyjne,
biol. obszar powierzchni zawierającej receptory (skóry, siatkówki), z którego impulsy nerwowe docierają do wspólnego elementu odbiorczego — komórki nerwowej lub włókna nerwowego;
fot. urządzenie do suszenia materiałów fot.;
CD, ang. Compact Disc Wymowa,
system zapisu i odczytu (za pomocą wiązki promieniowania lasera) na nośniku, tzw. płycie lub dysku CD, sygnałów cyfrowych (przetworzonych dźwięków, ilustracji, tekstów, obrazów ruchomych) oraz danych;
cylinder stanowiący element maszyny drukującej;
urządzenie do rejestrowania barwnych lub czarno-białych obrazów na błonie fotograficznej;
świat. koncern produkujący sprzęt fot. konwencjonalny i cyfrowy, sprzęt biurowy, przede wszystkim kopiarki czarno-białe i barwne, kopiarki i drukarki laserowe, skanery, przyrządy pomiarowe (fotometry, kolorymetry), a także planetaria;
urządzenie do hemodializy (dializa med.) umożliwiające oczyszczanie krwi (ciągłe lub okresowe) z substancji odpadowych przemiany materii (poprzez hemofiltrację lub adsorpcję), a także regulację składu elektrolitowego krwi.
med. nowotwór niezłośliwy obwodowego układu nerwowego;
transformator
[łac.],
urządzenie elektrotechniczne do przetwarzania (transformowania) energii elektr. prądu przemiennego lub zmiennych sygnałów elektr. w celu przekazania ich z jednego elektr. obwodu do drugiego (np. celem otrzymania napięcia o innej wartości, galwanicznego oddzielenia źródła od odbiornika itp.), działające na podstawie zjawiska indukcji elektromagnetycznej;
Voigtländer
[fọ:ktländər],
firma znana z produkcji bardzo dobrej jakości opt. sprzętu fot.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia