zwalczaniem hałasu

Encyklopedia PWN

dźwięk niepożądany, którego działanie może być uciążliwe lub szkodliwe dla człowieka;
działanie mające na celu ograniczenie ilości energii akustycznej wytwarzanej przez źródła hałasu, rozprzestrzeniania się jej, jak i przenikania do otoczenia człowieka.
akustyka
[gr. akoustikós ‘dotyczący słuchu’],
dział fizyki i techniki tradycyjnie obejmujący naukę o dźwięku rozumianym jako zjawisko słyszalne, związane z rozchodzeniem się fal sprężystych w ośrodku gazowym, a w miarę rozwoju także w ośrodkach ciekłym i stałym.
higiena
[gr. hygieinós ‘zdrowy’, ‘zdrowotny’],
gałąź medycyny; nauka zajmująca się badaniem wpływu czynników środowiska naturalnego, sztucznego i społ. na człowieka, jego zdrowie i życie.
dział akustyki obejmujący problemy związane ze zwalczaniem hałasu i wibracji w zakładach pracy, a także zastosowania ultradźwięków do badań materiałów.
dźwięk strukturalny, dźwięk materiałowy,
fala sprężysta rozchodząca się w ciele stałym, najczęściej stanowiącym element konstrukcji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia