zwałowarkami

Encyklopedia PWN

maszyna do usypywania zwałów;
górn. składowisko kopaliny na otwartym terenie lub hałda — wysypisko skały płonnej lub odpadów przem. usuwanych z kopalni, huty lub innego zakładu przem.;
zakład górniczy stanowiący wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących do wydobywania kopaliny ze złoża.
ciągnikowe lub samojezdne maszyny do prac melioracyjnych, zwłaszcza ziemnych;
most przerzutowy, zwałowarka mostowa,
samojezdna konstrukcja mostowa, sprzężona zwykle z dwoma koparkami, przeznaczona do transportowania w kopalniach nadkładu (ponad wyrobiskiem) na miejsce zwałowania.

Słownik języka polskiego PWN

zwałowarka «maszyna do usypywania zwałów»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia