zimowa

Encyklopedia PWN

anabioza
[gr. anabíōsis ‘ożywianie’],
życie utajone,
biol. odwracalny, przejściowy stan pozornej śmierci, występujący u organizmów jednokomórkowych i wielokomórkowych;
Anderson
[ạ̈ndərsən]
Maxwell, ur. 15 XII 1888, Atlantic (stan Pensylwania), zm. 28 II 1959, Stamford (stan Connecticut),
dramatopisarz amerykański;
potoczne określenie sił zbrojnych Rosji sowieckiej i ZSRR;
parametry orbity ziemskiej: mimośród, nachylenie płaszczyzny równika ziemskiego do płaszczyzny ekliptyki i położenie peryhelium w stosunku do wędrującego po ekliptyce punktu przesilenia wiosennego, warunkujące ilość energii słonecznej docierającej do górnej granicy atmosfery na poszczególnych równoleżnikach i w różnych porach roku.
Buzoianu Catalina, ur. 13 IV 1938, Braiła,
rumuńska aktorka, reżyser;
Calgary
[kạ̈lgəri] Wymowa,
m. w Kanadzie, w południowej części prow. Alberta, na przedgórzu G. Skalistych, u zbiegu rz.: Bow i Elbow (dorzecze rz. Saskatchewan).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia