zdegenerowanym

Encyklopedia PWN

fiz. gaz, którego właściwości istotnie różnią się od właściwości klas. gazu doskonałego ze względu na istnienie kwantowych efektów związanych z nierozróżnialnością cząstek.
obiekty astronomiczne — kule gazowe o masach porównywalnych z masą Słońca, świecące przez znaczną część życia wskutek zachodzących w nich reakcji termojądrowych.
gaz
[gr.],
jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii (oprócz cieczy i ciał stałych).
Arp Hans Peter Wilhelm, ur. 16 IX 1886, Strasburg, zm. 7 VI 1966, Bazylea,
francuski rzeźbiarz, malarz, grafik i poeta.
Beckett
[bẹkıt]
Samuel, ur. 13 IV 1906, Dublin, zm. 22 XII 1989, Paryż,
pisarz irlandzki, autor Czekając na Godota.
gwiazdy (zaliczane niekiedy do klasy jasności VII) o bardzo małym promieniu, rzędu 0,01 promienia Słońca, wysyłające od 10 tysięcy do 100 tysięcy razy mniej energii niż Słońce.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia