zaburzenia w oddawaniu moczu

Encyklopedia PWN

gruźlica, tuberkuloza,
med. zakaźna choroba ludzi i zwierząt wywołana przez bakterie, prątki gruźlicy;
botulizm, zatrucie jadem kiełbasianym,
szczególna postać zatrucia pokarmowego;
gruczoł dokrewny, położony u podstawy mózgu, w sąsiedztwie podwzgórza;
oddawanie moczu;
mocznica, uremia,
zespół objawów klinicznych występujących w ostatnim okresie przewlekłej niewydolności nerek;
med. nieswoiste zapalenie śródmiąższu nerek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia