wysokością trójkąta

Encyklopedia PWN

mat. punkt przecięcia się wszystkich wysokości trójkąta (albo ich przedłużeń);
mat. figura geometryczna płaska będąca zbiorem punktów płaszczyzny ograniczonym łamaną zamkniętą, złożoną z 3 odcinków a, b, c, zwanych bokami trójkąta;
trójkąt, triangiel,
muz. instrument muz. z grupy idiofonów uderzanych (idiofony);
mat. wielościan, którego jedna ściana, zwana podstawą ostrosłupa, jest dowolnym wielokątem (trójkątem, czworokątem, pięciokątem itd.), a pozostałe ściany, zwane ścianami bocznymi ostrosłupa, są trójkątami o wspólnym wierzchołku, zwanym wierzchołkiem ostrosłupa S;
teoria opisująca przestrzeń według wyobrażeń ukształtowanych w starożytnej Grecji;
Pitagoras, Pythagóras, ur. ok. 572, wyspa Samos, zm. ok. 497 p.n.e., Metapont,
grecki filozof i matematyk.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia