wyrównanie

Encyklopedia PWN

zawody w żeglarstwie wodnym i żeglarstwie lodowym polegające na wyścigach jachtów żaglowych, desek z żaglem i ślizgów lodowych;
akcja afirmacyjna, affirmative action,
polityka społeczna realizowana w USA od lat 60. XX w., mająca na celu wyrównanie szans (zwłaszcza w szkolnictwie i zatrudnieniu) historycznie upośledzonych w tym kraju grup mniejszościowych (głównie Afroamerykanów, Latynosów, Indian, kobiet).
Baran Lubomir Włodzimierz, ur. 27 IX 1937, Żniatyn, zm. 3 IV 2009, Olsztyn,
geodeta i kartograf;
konkurencje narciarstwa klasycznego, polegające na przebiegnięciu na specjalnych nartach określonego dystansu wytyczonego w terenie;
Bobathów metoda leczenia, metoda stymulacji proprioceptywnej,
med. jedna z metod w rehabilitacji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia