wyższa

Encyklopedia PWN

prywatna wyższa uczelnia założona 1922 we Lwowie przez Stowarzyszenie Kupców; miała 2 wydziały: prawno-ekonomiczny i handlowy; działała do IX 1939.
wyższa szkoła przy KC PZPR, zał. 1957 w Warszawie;
wyższa konieczność, stan wyższej konieczności,
prawo sytuacja, w której sprawca popełnia czyn zabroniony, ale czyn ten nie ma cechy bezprawności, gdyż sprawca działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru (społ. lub jednostki), jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone nie przedstawia wartości większej niż dobro ratowane.
najwyższy stopień ujeżdżenia konia wierzchowego, jedna z dziedzin jeździectwa;
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (WSPol.),
uczelnia zawodowa, z siedzibą w Szczytnie;
Wyższa Szkoła Wojenna w Warszawie (WSWoj.),
dwuletnia szkoła o statusie akademickim, utworzona 1919 w Warszawie jako Wojenna Szkoła Sztabu Generalnego, od 1921 WSWoj.; działała do 1939;
Wyższa Szkoła Wojenna, portug. Escola Superior de Guerra,
brazylijska uczelnia wojsk. w Rio de Janeiro;
jedyna tego typu uczelnia w Polsce, podległa Ministerstwu Kultury oraz Ministerstwu Edukacji Narodowej;
wyższa uczelnia techn. w Poznaniu, utworzona 1919;
powstała 1955 w wyniku przekształcenia Państw. Wyższej Szkoły Aktorskiej,
siła wyższa, łac. vis maior,
prawo zdarzenie pochodzące z zewnątrz, które ma charakter nadzwyczajny (nie da się przewidzieć), a którego skutkom nie można zapobiec nawet przy największych staraniach, np. powódź, uderzenie pioruna, wojna;
uczelnia kształcąca pracowników naukowych oraz najwyżej kwalifikowanych pracowników w poszczególnych zawodach, prowadząca także prace naukowo-badawcze;
szkoła pol. w Paryżu, zał. 1849 w paryskiej dzielnicy Montparnasse (stąd popularna nazwa);
dziedzina geodezji obejmująca pomiary na dużych obszarach powierzchni Ziemi, w których konieczne jest uwzględnienie kulistego kształtu Ziemi.
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, na Pojezierzu Krajeńskim.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

izba wyższa «w niektórych państwach: jeden z dwu organów parlamentu, zatwierdzający ustawy»
matematyka wyższa «dział matematyki operujący pojęciem granicy»
siła wyższa «zdarzenie, którego nie można przewidzieć ani któremu nie można zapobiec»
szkoła wyższa «szkoła kształcąca pracowników naukowych oraz najwyżej kwalifikowanych pracowników w poszczególnych zawodach»
wysoki
1. «taki, w którym odległość między podstawą a wierzchołkiem jest duża; o ludziach: mający duży wzrost»
2. «mający pewną odległość między podstawą a wierzchołkiem»
3. «znajdujący się w dużej odległości w górę w stosunku do jakiegoś punktu odniesienia»
4. «zajmujący pierwsze lub ważne miejsce w jakiejś hierarchii»
5. «mający dużą wartość, duże znaczenie»
6. «znaczny pod względem natężenia, intensywności»
7. «o głosie, dźwięku: mający dużą częstotliwość drgań»
8. «szlachetny i wzniosły»

• wysoko
chmury wysokie «chmury znajdujące się na wysokości od 7000 do 15000 m»
klin wysokiego ciśnienia «strefa wysokiego ciśnienia atmosferycznego znajdująca się między dwoma układami niskiego ciśnienia»
konferencja na najwyższym szczeblu «konferencja, w której uczestniczą głowy państw lub premierzy»
samogłoska wysoka «samogłoska wymawiana przy znacznym wzniesieniu języka ku sklepieniu jamy ustnej»
Sąd Najwyższy «naczelny sąd sprawujący nadzór nad działalnością wszystkich innych sądów w zakresie orzecznictwa»
stan wyższej konieczności «sytuacja, w której sprawca działa w celu uchylenia bezpośredniego zagrożenia»
start wysoki «pozycja wykroczna, z której rozpoczyna się bieg na średnich lub długich dystansach»
stowarzyszenie wyższej użyteczności «w Polsce do 1989 r.: stowarzyszenie prowadzące szczególnie ważną działalność, mające zagwarantowane aktem prawnym pewne przywileje»
torfowisko wysokie «torfowisko powstałe w bezodpływowych zagłębieniach terenu»
wał wysokiego ciśnienia «obszar wysokiego ciśnienia rozdzielający dwa niże»
wykształcenie wyższe «zasób wiedzy zdobytej przez kogoś w wyższej uczelni»
wysoki połysk «mocne lśnienie powierzchni czegoś, zwłaszcza mebli»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia