wiszący

Encyklopedia PWN

most, w którym przęsła są utrzymywane we właściwym położeniu przez układ lin (dawniej łańcuchów) podwieszonych do pylonów;
słynne ogrody w Babilonie, przypisywane królowej Semiramidzie, uznane w starożytności za jeden z siedmiu cudów świata;
dolina boczna kończąca się progiem u wylotu do doliny głównej;
budowla inżynierska wznoszona w celu przeprowadzenia ciągu komunikacyjnego nad przeszkodą (rzeką, doliną, zatoką, cieśniną).
Modrzejewski Rudolf, Ralph Modjeski Wymowa (od 1877), ur. 27 I 1861, Bochnia lub Kraków, zm. 26 VI 1940, Los Angeles,
polski inżynier, budowniczy wielkich mostów.
ampla
[łac. ampulla ‘naczynie’]:

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia