wielokątem foremnym

Encyklopedia PWN

wielokąt, wielobok,
mat. płaska figura geometryczna będąca jedną (ograniczoną) z 2 części płaszczyzny, na które dzieli tę płaszczyznę łamana zwyczajna zamknięta (wraz z tą łamaną).
mat. wielościan, w którym wszystkie ściany są przystającymi wielokątami foremnymi oraz wszystkie kąty wielościenne są równe;
mat. bryła będąca sumą skończonej liczby czworościanów, sklejonych tak, by ich łączne wnętrze (wnętrze zbioru) było w jednym kawałku (spójne) oraz aby w jednym kawałku było wnętrze jej części wspólnej z odpowiednio małą kulą o środku w dowolnym z wierzchołków.
mat. wielościan, którego jedna ściana, zwana podstawą ostrosłupa, jest dowolnym wielokątem (trójkątem, czworokątem, pięciokątem itd.), a pozostałe ściany, zwane ścianami bocznymi ostrosłupa, są trójkątami o wspólnym wierzchołku, zwanym wierzchołkiem ostrosłupa S;
mat. szczelne pokrycie płaszczyzny jednym lub kilkoma rodzajami nie nakładających się na siebie wielokątów (płytek);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia