widoma

Encyklopedia PWN

Betelgeuse
[betelgẹz],
Betelgeza, α Orionis,
druga pod względem jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Oriona;
Canopus, Kanopus, α Carinae,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Kila;
Capella, Kapella, Amalthea, Koza, α Aurigae,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Woźnicy;
Caph, β Cassiopeiae,
druga pod względem jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Kasjopei;
Castor, Kastor, α Geminorum,
gwiazda wielokrotna leżąca w gwiazdozbiorze Bliźniąt;
Celaeno, 16 Tauri,
gwiazda leżąca w gwiazdozbiorze Byka, jedna z gromady Plejad;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia