właściwa

Encyklopedia PWN

przewodność elektryczna przewodnika jednorodnego o oporze właściwym 1 Ω/m;
aktywność promieniotwórcza odniesiona do jednostki masy lub objętości substancji promieniotwórczej.
arnota właściwa, Bixa orellana,
gat. drzewa okrytozalążkowego z endemicznej dla Ameryki Południowej rodziny arnotowatych (Bixaceae), pochodzący z międzyzwrotnikowej części obu Ameryk, uprawiany w całej strefie tropik. (gł. w Indiach, na Jawie i Cejlonie);
objętość jednostki masy substancji;
wielkość charakteryzująca przewodnictwo cieplne ciał; jednostka w układzie SI — W/(m · K);
winorośl właściwa, winorośl (latorośl) winna, Vitis vinifera,
długowieczne pnącze, gat. z rodziny winoroślowatych (Vitaceae), z ciepłych regionów klimatu umiarkowanego;
iloraz pojemności cieplnej C i masy całkowitej m układu; c = C/m.
wektorowa wielkość fiz. charakteryzująca działanie siły ciężkości na ciało i równa ciężarowi jednostki objętości ciała (ciężar);
kokosowiec właściwy, palma kokosowa, Cocos nucifera,
gatunek roślin drzewiastych z rodziny arekowatych (palm) rosnący z reguły na plażach w całym obszarze międzyzwrotnikowym;
podrodzina niejadowitych węży z rodziny połozowatych;
dawniej podtyp pierwotniaków, obecnie grupa zaliczana do podtypu Apicomplexa, obejmująca gregaryny, kokcydia i piroplazmy;
durian właściwy, zybuczkowiec, Durio zibethinus,
gatunek drzewiastej rośliny okrytozalążkowej z rodziny wełniakowatych (Bombacaceae) występujący w równikowych lasach Malezji, uprawiany w całej Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej;
gutaperkowiec właściwy, drzewo gutaperkowe, Palaquium gutta,
gatunek rośliny okrytozalążkowej, drzewiastej, z rodziny sączyńcowatych (Sapotaceae), pochodzący z Azji Południowo-Wschodniej (Malezja, Indonezja), gdzie jest do dziś uprawiany.
rodzina jaszczurek;
krokodyle właściwe, Crocodylidae,
najliczniejsza rodzina krokodyli;
literak właściwy, Graphis scripta,
gat. porostu rosnący na drzewach o gładkiej korze (wyjątkowo na jodle), wyglądem przypomina pismo (stąd nazwa rodzaju) wykonane na korze.
melonowiec właściwy, drzewo melonowe, papaja, Carica papaya,
gat. rośliny okrytozalążkowej drzewiastej z rodziny melonowcowatych (papajowatych, Caricaceae), pochodzący z Ameryki Centralnej, obecnie jedna z najpospolitszych roślin sadowniczych strefy międzyzwrotnikowej i podzwrotnikowej;
wielkość charakteryzująca właściwości elektryczne materiału; opór elektryczny przewodnika jednorodnego o długości 1 m i przekroju poprzecznym 1 m2;
grupa bezbarwnych tlenowych bakterii zdolnych do utleniania zredukowanych związków siarki (np. siarkowodoru);

Słownik języka polskiego PWN

objętość właściwa «stosunek objętości jakiegoś ciała do jego masy»
winorośl właściwa «winorośl uprawiana ze względu na jadalne winogrona»
właściwy
1. «taki, jaki być powinien»
2. «charakterystyczny dla kogoś lub czegoś»
3. «zgodny z prawdą»
4. «stanowiący najważniejszą część czegoś»
5. «mający typowe cechy danego gatunku, grupy przedmiotów czy zjawisk»
6. praw. «uprawniony do działania»

• właściwie
ciepło właściwe «ilość ciepła pobierana lub wydzielana przez jeden gram danej substancji przy zmianie jej temperatury o 1°C»
ciężar właściwy «stosunek ciężaru ciała jednorodnego do jego objętości»
kardamon właściwy «roślina uprawiana ze względu na aromatyczne nasiona»
roztwór właściwy «układ o rozdrobnieniu cząsteczkowym, w którym wielkość cząstek wynosi około milimikrona»
ułamek właściwy «ułamek, którego wartość bezwzględna jest mniejsza od jedności»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia