węzeł

Encyklopedia PWN

inform. urządzenie posiadające adres w sieci komputerowej.
mat. krzywa zwykła zamknięta (tzn. zbiór homeomorficzny z okręgiem) położona w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej ℝ3.
węzeł, ang. knot, kn,
jednostka prędkości stosowana w żegludze międzynarodowej;
dawna jednostka długości równa 48 stopom (14,63 m).
urb. przecięcie, połączenie lub rozwidlenie dróg w 2 lub więcej poziomach, z pełną lub częściową możliwością wyboru kierunku jazdy;
węzeł marynarski, węzeł żeglarski,
sposób wiązania lub przeplatania liny albo lin stosowany na statku wodnym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia