volta

Encyklopedia PWN

volta
[wł.],
muz. jedno z dwóch różnych zakończeń fragmentu utworu;
Volta
[wọlta]
Alessandro Giuseppe Antonio Wymowa, ur. 18 II 1745, Como, zm. 5 III 1827, tamże,
włoski fizyk i wynalazca.
Volta Redonda
[wọłta rredọnda] Wymowa,
m. w południowo-wschodniej Brazylii, w stanie Rio de Janeiro, 100 km na zachód od m. Rio de Janeiro, nad rz. Paraíba do Sul.
prima volta
[wł., ‘pierwszy raz’],
muz. pierwsze zakończenie fragmentu utworu, które opuszcza się przy powtórnym wykonaniu tego fragmentu, przechodząc do seconda volta.
seconda volta
[sekọnda wọlta; wł.],
muz. drugie (w odróżnieniu od prima volta) zakończenie fragmentu kompozycji występujące po repetycji.
Volty napięcie, napięcie kontaktowe,
różnica potencjałów zewnętrznych 2 faz;
łuk elektr. z elektrodami węglowymi, płonący w atmosferze;
Galvani Luigi, ur. 9 IX 1737, Bolonia, zm. 4 XII 1798, tamże,
włoski lekarz, fizyk i fizjolog, prekursor badań elektrofizjologicznych.
Davy
[dẹıwi]
Sir Humphry Bartholomew Wymowa, ur. 17 XII 1778, Penzance (hrab. Kornwalia), zm. 29 V 1829, Genewa,
angielski chemik i fizyk.
Czarna Wolta, Mouhoun, ang. Black Volta, fr. Volta Noire,
rz. w Ghanie, Burkinie Faso, Wybrzeżu Kości Słoniowej.
napięcie kontaktowe, kontaktowa różnica potencjałów,
różnica potencjałów ustalająca się w stanie równowagi termodynamicznej na styku dwóch przewodzących ciał (metali lub półprzewodników).
ogniwo galwaniczne, ogniwo elektrochemiczne,
źródło energii elektrycznej, składające się zwykle z 2 różnych półogniw (elektroda) stykających się od strony elektrolitu bezpośrednio (jeśli elektrolit jest wspólny) albo pośrednio poprzez błonę półprzepuszczalną lub klucz elektrolityczny.
zjawisko przepływu prądu elektrycznego w dielektrykach pod wpływem pola wyładowanie elektryczne.
Biała Wolta, Nakambé, Volta Blanche,
rz. w Burkinie Faso i Ghanie.
Długoraj Wojciech, zw. Wojtaszek, ur. 1557 lub 1558, zm. po 1619,
lutnista i kompozytor;
fizjol. dział fizjologii zajmujący się badaniem czynności komórek organizmu lub zespołów komórek na podstawie analizy ich aktywności bioelektr., czyli wytwarzanych przez nie potencjałów bioelektrycznych,
Fortini Franco, właśc. F. Lattes, ur. 10 IX 1917, Florencja, zm. 28 XI 1994, Mediolan,
wł. poeta, pisarz i krytyk;
wł. pieśń strofkowa z XV i XVI w., oparta na różnych formach poet., jak: barzelletta, strambotto, oda, capitolo, sonet, canzona, villota, canto carnascialesco, giustiniana,
Galvaniego potencjał, potencjał wewnętrzny,
potencjał elektr. wewnątrz fazy, określony jako praca elektr. konieczna do przeniesienia jednostkowego ładunku dodatniego z nieskończonej odległości w próżni do wnętrza danej fazy;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

volta «oznaczenie pierwszego lub drugiego zakończenia w powtarzanych odcinkach utworu muzycznego»
prima volta «pierwsze odrębne zakończenie fragmentu kompozycji muzycznej występujące przed repetycją»
volt zob. wolt.
wolt, volt «jednostka napięcia elektrycznego, potencjału elektrycznego lub siły elektromotorycznej w układzie SI»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia