video

Encyklopedia PWN

widzę rzeczy lepsze i pochwalam je, idę jednak za gorszymi (Owidiusz Przemiany).
firma zajmujących się sprzedażą kaset video i dysków DVD z nagranymi filmami fabularnymi;
część wytwórni Columbia Pictures, odpowiedzialna za rynek domowego video;
magnetowid
[gr.-łac.],
wideomagnetofon, pot. wideo,
urządzenie do zapisywania (rejestracji) na taśmie magnetycznej (magnetyczny zapis) i odczytywania z niej sygnału wizyjnego (obrazu przetworzonego na sygnał elektryczny) i towarzyszącego mu sygnału fonicznego (dźwięku przetworzonego na sygnał elektryczny);
metoda rejestracji obrazu polegająca na tym, że jest on rzutowany nie na błonę fotograficzną, lecz na fotoelektryczny element światłoczuły (element CCD).
dział video w firmie Gutek Film, założony 1998;
najdłużej działający na polskim rynku (od 1990) prywatny dystrybutor filmów;
kamwid, kamera wideo,
urządzenie przenośne, w wysokim stopniu zautomatyzowane, łączące funkcje kamery telewizyjnej i magnetowidu.
inform. format danych audio-wideo, stosowany przez program Video for Windows w systemie Microsoft Windows;
CD, ang. Compact Disc Wymowa,
system zapisu i odczytu (za pomocą wiązki promieniowania lasera) na nośniku, tzw. płycie lub dysku CD, sygnałów cyfrowych (przetworzonych dźwięków, ilustracji, tekstów, obrazów ruchomych) oraz danych;
Chojecki Mirosław, ur. 1 IX 1949, Warszawa,
wydawca, chemik;
Coates
[uts]
Nigel, ur. 2 III 1949, Malvern,
ang. architekt i projektant wnętrz;
DVB, Digital Video Broadcasting,
Fox, Fox Broadcasting Company,
amer. korporacja telewizyjna, zał. 1986 przez R. Murdocha;
kaseta magnetowidowa, kaseta wideo, kaseta wizyjna, wideokaseta,
kaseta z taśmą magnet. służąca do zapisywania i odtwarzania obrazów telewizyjnych oraz towarzyszącego im dźwięku przy użyciu magnetowidu lub kamwidu.
miesięcznik emigr., wyd. 1982–90 w Paryżu;
MTV, Music Television,
muzyczny kanał telewizyjny, nadawany w angielskiej wersji językowej, emitujący 24 godziny na dobę wideoklipy, muzykę taneczną, wywiady, modę;

Słownik języka polskiego PWN

video- zob. wideo-.
wideo-, video- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z wizją lub techniką wideo»
wideo I, video I
1. «technika rejestrowania na taśmie magnetycznej obrazu i dźwięku z możliwością natychmiastowego odtwarzania»
2. zob. magnetowid.
wideo II, video II «związany z techniką rejestrowania i odtwarzania obrazu i dźwięku na taśmie magnetycznej»
wideo-art, video-art «rodzaj sztuki wykorzystującej obraz nagrany na taśmie magnetycznej lub przekazywany bezpośrednio z kamery»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia