uniwersalne

Encyklopedia PWN

system klasyfikacji piśmiennictwa stosowany przy sporządzaniu bibliografii i katalogów bibliotecznych;
mieszanina kilku wskaźników kwasowo-zasadowych tak dobranych, by umożliwić orientacyjne określenie pH roztworów w dość szerokich granicach;
dział matematyki poświęcony badaniu ogólnych własności algebr, czyli obiektów postaci A = (A, F), gdzie A jest zbiorem (zw. nośnikiem algebry), a F rodziną operacji (funkcji) na zbiorze A o skończonej liczbie argumentów (struktura matematyczna).
czas uniwersalny, fr. Temps Universal (TU),
czas oparty na uśrednionym w zakresie roku ruchu obrotowym Ziemi.
transportowy statek wodny przystosowany do przemiennego lub jednoczesnego przewozu większości ładunków suchych występujących w transporcie mor.;
przenośny instrument obserwacyjny do celów astr.-geodezyjnych: wyznaczania współrzędnych geogr., czasu i azymutu (na podstawie obserwacji gwiazd lub Słońca);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia