ulepszoną

Encyklopedia PWN

Hooke
[huk]
Robert Wymowa, ur. 18 VII 1635, Freshwater (hrab. Isle of Wight), zm. 3 III 1703, Londyn,
angielski fizyk, biolog, matematyk i wynalazca.
Watt
[uot]
James Wymowa, ur. 19 I 1736, Greenock (Szkocja), zm. 19 VIII 1819, Heathfield k. Birmingham,
wynalazca brytyjski.
Bessemer
[bẹsımər]
Sir Henry Wymowa, ur. 19 I 1813, Charlton (hrab. Hertfordshire), zm. 15 III 1898, Londyn,
angielski wynalazca samouk.
Cavaillé-Coll
[kawajẹ kol]
Aristide, ur. 4 II 1811, Montpellier, zm. 13 X 1899, Paryż,
gł. przedstawiciel fr. rodziny organmistrzów;
Crampton
[krạ̈mptən]
Thomas Russe, ur. 6 VIII 1816, Broadstairs (hrab. Kent), zm. 19 III 1888, Londyn,
bryt. inżynier budowlany i kol., wynalazca;
Crompton
[krọmptən]
Samuel, ur. 3 XII 1753, Firwood k. Bolton (hrab. Lancashire), zm. 26 VI 1827, Bolton,
bryt. mechanik i włókiennik;
Edison
[ẹdısən]
Thomas Alva Wymowa, ur. 11 II 1847, Milan (stan Ohio), zm. 18 X 1931, West Orange (stan New Jersey),
wynalazca amerykański.
przerób ziarna zbóż na mąkę, kaszę i inne produkty spożywcze metodami prymitywnymi i w zakładach przemysłu młynarskiego (młyny zbożowe, kaszarnie).
Mościcki Ignacy, ur. 1 XII 1867, Mierzanowo k. Ciechanowa, zm. 2 X 1946, Versoix k. Genewy (Szwajcaria),
polski chemik technolog, wynalazca, prezydent RP.
Papin
[papę̣]
Denis, ur. 22 IV 1647, Blois, zm. 1712, Londyn,
francuski fizyk i wynalazca;
protozoologia
[gr. prṓtos ‘pierwszy’, zṓon ‘zwierzę’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
protistologia,
nauka o pierwotniakach, zajmująca się ich budową, fizjologią, genetyką, filogenezą, systematyką i ekologią.
przyrząd optoelektroniczny przetwarzający obraz opt. na sygnał elektr. wizyjny (p.w. analizujący) lub przeprowadzający operację odwrotną (p.w. syntezujący).
S-VHS, ang. Super-Video Home System,
system zapisu obrazu i towarzyszącego mu dźwięku na taśmie magnet., stosowany w magnetowidach i kamwidach;
telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;
dawny system rolniczy, który rozwinął się z dwupolówki i rozpowszechnił w środkowej Europie X–XII w.;
materiały, których podstawowym składnikiem jest drewno;
w kwantowej teorii struktury atomów i cząsteczek chem. metoda polegająca na rozwiązywaniu równania Schrödingera przy użyciu metod analizy numerycznej oraz uniwersalnych stałych fiz., jak masa i elektryczne ładunki cząstek, stała Plancka;
Abakanowicz-Abdank, Abdank-Abakanowicz, Bruno, ur. 6 X 1852, Wiłkomierz, zm. 29 VIII 1900, Paryż,
inżynier, matematyk i wynalazca, gł. w dziedzinie elektrotechniki;

Słownik języka polskiego PWN

ulepszenie «to, co usprawniło funkcjonowanie czegoś»
ulepszyćulepszać «zmienić coś tak, żeby stało się bardziej użyteczne lub funkcjonalne»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia