typu

Encyklopedia PWN

antropol. opis osobników lub zbiorów osobników ludzkich pochodzących z różnych populacji, a posiadających podobny lub zbliżony zestaw cech morfologicznych, tj. przede wszystkim cech metrycznych: wysokość ciała, wymiary puszki mózgowej i twarzy, ich proporcje wyrażone wskaźnikami oraz cechy opisowe, w tym np. kształt i profil czoła, potylicy, nos i jego liczne szczegóły, brwi, wargi, profil twarzy, kształt żuchwy i wiele innych.
typ konstytucyjny, budowa ciała, konstytucja człowieka, somatotyp,
biol. opis ciała ludzkiego z uwzględnieniem całokształtu cech metrycznych i opisowych charakteryzujących jego budowę;
biol. pierwszy osobnik opisany i nazwany, stanowiący wzorzec danego gatunku zwierzęcia lub rośliny.
przedmiot wzorcowy istniejący w rzeczywistości.
metodol. konstrukcja pojęciowa, wzorzec, który nie występuje w rzeczywistości.
astr. cecha różnicująca gwiazdy pod względem wyglądu widma ich promieniowania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia