turbosprężarki

Encyklopedia PWN

turbozespół złożony ze sprężarki przepływowej i turbiny.
sprężarka przepływowa napędzana przez turbinę cieplną.
doprowadzenie do cylindrów spalinowego silnika tłokowego powietrza (w silniku o zapłonie samoczynnym) lub mieszanki palnej (w silniku o zapłonie iskrowym) o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego, co umożliwia spalanie w silniku większej ilości paliwa, a tym samym uzyskanie większej mocy przy tej samej prędkości obrotowej i bez zmiany wymiarów silnika;
miasto wojewódzkie (woj. podkarpackie), pow. grodzki, na pograniczu Podgórza Rzeszowskiego i Pogórza Dynowskiego, nad Wisłokiem; siedziba pow. rzeszowskiego.
sprężarka, pot. kompresor,
maszyna robocza do zwiększania ciśnienia czynnika roboczego (gazu lub pary) i/lub do jego transportu;
materiały, których podstawowy składnik strukturalny (osnowę) stanowi jedna lub kilka faz międzymetalicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia