transportową

Encyklopedia PWN

droga wykorzystywana do transportu osób lub ładunków;
miejsce na szlaku transportowym, gdzie zaczyna się lub kończy transport (punkt transportowy) wspólne dla co najmniej 3 różnych szlaków transportowych.
wet. zaburzenia przytomności zwierząt oraz zakłócenie funkcji układu krążenia, płuc i narządów trawienia w następstwie częstotliwych wstrząsów, kołysań itp. podczas długotrwałej podróży środkami lokomocji;
zespół powiązanych ze sobą punktów, węzłów i szlaków transportowych.
urb. miejsce lub miejscowość, w której zbiegają się co najmniej 3 drogi transportowe, np. kołowe, kolejowe.
transport
[łac.],
zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych za pomocą odpowiednich środków; obejmuje zarówno samo przemieszczanie z miejsca na miejsce, jak i wszelkie czynności konieczne do osiągnięcia tego celu, tj. czynności ładunkowe (załadunek, wyładunek, przeładunek) oraz czynności manipulacyjne (np. opłaty); także dział gospodarki świadczący usługi polegające na przemieszczaniu osób i ładunków; t. bywają też nazywane zespół osób lub partia przemieszczanych ładunków.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia