termosferę

Encyklopedia PWN

termosfera
[gr.],
warstwa atmosfery ziemskiej znajdująca nad mezosferą, na wys. od 80–85 do 500–600 km;
najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
zjawisko wzrostu temperatury w troposferze ze wzrostem wysokości, zamiast normalnie obserwowanego tam spadku temperatury z wysokością (średnio ok. 5–6 K/km).
mezopauza
[gr.],
warstwa przejściowa w atmosferze ziemskiej, oddzielająca stratosferę od termosfery.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia