termogram

Encyklopedia PWN

termowizja
[gr.-łac.],
termografia, obrazowanie termalne,
dziedzina techniki zajmująca się detekcją i wizualizacją promieniowania podczerwonego (rzadziej mikrofal) emitowanego przez obiekty.
kamera termowizyjna, kamera termalna, termowizor,
urządzenie do rejestracji i wizualizacji rozkładu temperatury na powierzchniach obiektów (odwzorowania obrazu termalnego obiektów);
termograf
[gr.],
termometr zapisujący samoczynnie zmiany wartości temperatury w zależności od czasu;

Słownik języka polskiego PWN

termogram
1. «krzywa temperatury zapisana przez termograf na taśmie papierowej»
2. «zdjęcie obiektu badanego techniką termografii»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia