teoretycznej

Encyklopedia PWN

Międzynarodowa Unia Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, ang. International Union of Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM),
organizacja nauk., zał. 1949 w Paryżu, siedziba w Wiedniu;
wyróżniony przez Arystotelesa dział filozofii związany z poznaniem teoretycznym, mający na celu kontemplację prawdy (metafizyka, matematyka, filozofia przyrody);
linie przecięcia powierzchni kadłuba statku wodnego 3 rodzinami płaszczyzn wzajemnie do siebie prostopadłych;
metodol. konstrukcja hipotetyczna odwzorowująca dany rodzaj rzeczywistości w sposób uproszczony, sprowadzający jej cechy do związków najistotniejszych, budowana w celach heurystycznych.
Landau Lew D., ur. 22 I 1908, Baku, zm. 1 IV 1968, Moskwa,
rosyjski fizyk teoretyk.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia