linie teoretyczne kadłuba
 
Encyklopedia PWN
linie teoretyczne kadłuba,
linie przecięcia powierzchni kadłuba statku wodnego 3 rodzinami płaszczyzn wzajemnie do siebie prostopadłych;
wodnice — przecięcia płaszczyznami równoległymi do powierzchni wody, wzdłużnice — płaszczyznami równoległymi do płaszczyzny symetrii, wrężnice (wręgi konstrukcyjne) — płaszczyznami prostopadłymi do obydwu poprzednich; l.t.k., w formie graficznej lub tabelarycznej, przedstawiają kształt kadłuba; służą do obliczeń konstrukcyjnych i odwzorowania krzywizn kadłuba w traserni.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia